• Man reviewing sustainability reporting, big data analytics on multiple computer screens.
  Řešení Smart Water navržená pro řešení specifických problémů vodohospodářského průmyslu

  Řešení Smart Water navržená pro řešení specifických problémů vodohospodářského průmyslu

  Voda unikající ze spoje mezi dvěma velkými potrubími, vodní hospodářství.

  Výzvy

  Účinná modernizace zastaralé infrastruktury Minimalizace závislosti a dopadů spotřeby energie Vyvážení výdajů a příjmů Shoda s novou legislativou Lepší reakce na mimořádné události Zajištění zdraví, bezpečnosti a ochrany lidí
  Letecký snímek zařízení na úpravu vody v Dekalb Illinois, vodní hospodářství.

  Exkluzivní řešení Smart Water

  Použití dat pro zvýšení účinnosti, životnosti a spolehlivosti zařízení

  Fakta

  • Výchozí text SWAN, Fórum pro inteligentní vodovodní sítě, je místem setkávání čelních představitelů v oblasti vodohospodářství s více než 70 členy z 22 zemí. Schneider Electric je zakládajícím členem této důležité organizace.
  • Výchozí text S přibližně 300 odborníky zabývajícími se tímto oborem jsme využili našich zkušeností a znalostí k navržení na míru šitých řešení pro řešení specifických problémů, kterým čelí naši zákazníci.
  • Výchozí text Schneider Electric má centrum výzkumu a vývoje určené pro rozvoj řešení Smart Water