• Man reviewing sustainability reporting, big data analytics on multiple computer screens.

  Řešení pro vodní zdroje

  Naše inteligentní technologie vám umožňují zlepšit provoz a rozhodování

  Voda unikající ze spoje mezi dvěma velkými potrubími, vodní hospodářství.

  Výzvy

  Pomáháme řešit klíčové problémy: Správa infrastruktury podle plánovaných a neplánovaných událostí s rychlou odezvou a koordinací, správa regionálních povodí v souladu s úvahami o udržitelnosti, vyrovnání meziregionálních zájmů zúčastněných stran s omezeným kapitálovým rozpočtem
  Výchozí alternativní text

  Řešení pro vodní zdroje

  Zjistěte, jak způsob řešení Smart Water mění řízení dešťové vody, závlahové systémy a vodní zdroje

  Hodnotový návrh

  • Výchozí alternativní text Optimální bezpečnost a zabezpečení Schneider Electric má technologie a zkušenosti nutné pro pomoc poskytovat spolehlivou a nepřetržitou dodávku vody
  • Výchozí alternativní text Přesné modelování Náš systém podpory rozhodování (DSS) vám umožňuje předvídat vlivy počasí na městské kanalizační systémy, městské ulice a vodní recipienty