• Low angle view of a male doctor and a female nurse running in a corridor of a green hospital, Patient safety, hospitals, healthcare solutions

  Řešení pro testování systémů nouzového napájení pro nemocnice

  • Čtěte

   • Read more about Schneider Electric solutions

    Systém automatizovaného testování záložního napájení v nemocnicích

    Vzhledem k nedostatkům ručního testování stále více nemocnic přechází na automatizované testování systémů záložního napájení. Automatizované testování záložních systémů napájení zvyšuje spolehlivost díky přesnému monitorování a zaznamenávání zkušebních parametrů a zajišťuje sledovatelnost v případě nepředvídaných problémů s EPS nebo sporů a pomáhá snižovat pracovní zátěž zaměstnanců související s těmito testy.

    Získejte více informací
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Ověřování stavu baterií pro záložní nebo nouzové napájení

    Systémy nouzového napájení spoléhají v případě výpadku na baterie, že dodají dostatečné množství elektrické energie ve správný čas, potřebný pro spuštění diesel generátoru, nebo pro napájení zátěží přímo z UPS. Zanedbané baterie jsou nejčastější příčinou selhání záložního napájení. Tato příručka popisuje, jak systémy pro automatizované zkoušky poskytují přesné funkční hodnocení stavu baterií a jak takové systémy brání vzniku zbytečných závad.

    Více informací
   • Read more about Schneider Electric solutions

    Příručka o hlášeních EPSS pro zdravotnictví

    Aplikační průvodce, který poskytuje více podrobností o tom, jak může testování a vykazování EPSS zlepšit celkovou energetickou spolehlivost nemocnic.

    Více informací