• Default Alternative Text
  Spolehlivé a snadné vykazování

  Vykazování udržitelnosti

  Default Alternative Text

  Výzvy

  Klíčové zainteresované strany, jako jsou zákazníci, zaměstnanci a akcionáři, vyžadují transparentnost vašich operací. Musíte být schopni kompilovat údaje z řady systémů, sledovat vývoj a předkládat přesné výkazy, které splňují požadavky.
  • Zlepšení vašeho podnikání

   Vykazování pokroku v oblasti udržitelnosti je pro úspěšnost programu a strategie klíčové. Pomůžeme vám s přesným sběrem, řízením a vykazováním dat pro všechny zainteresované strany uvnitř i vně vaší organizace.
  • Proč Schneider Electric?

   Naše řešení pro vykazování udržitelnosti se zaměřují na návrh udržitelných zásob a sběr dat z oblasti environmentálního managementu, společenské odpovědnosti (CSR) a z dalších oblastí udržitelnosti. Resource Advisor je v oboru přední platforma pro správu dat a business intelligence, která umožňuje efektivní a transparentní sběr dat. Naši odborníci vytvářejí procesy a systémy, které umožňují vyšší přesnost a transparentnost dat. Jakmile jsou data zkompilována, naše odborné znalosti v oblasti standardního vykazování maximalizují spokojenost zainteresovaných stran a tvorbu hodnoty.
  • Rozdíl, který si zasloužíte

   - Oceněná přední technologie v daném oboru vám nabízí potřebné nástroje pro vykazování udržitelnosti  
   - Povede vás globální tým expertů  
   - Oborové znalosti - budete průběžně informováni o nejlepší praxi ve vykazování udržitelnosti
  Výchozí text

  Transparentní vykazování budou zainterensované strany požadovat i nadále. Schopnost poskytovat a vykazovat tyto údaje může být pro úspěch podnikání kritická. Využijte služby Schneider Electric pro vykazování udržitelnosti, které vás zbaví administrativní zátěže a současně zajistí vás úspěch.

  Výhody

  • Výchozí text
   Zlepšete transparentnost vašich operací a budujte důvěru vašich zainteresovaných stran.
  • Výchozí text
   Sledujte pokrok dosažený pomocí iniciativ pro úsporu energie a udržitelnost, identifikujte
   příležitosti pro zlepšení.
  • Výchozí text
   Komplexní data o úsporách energie a udržitelnosti na jedné společné platformě umožňují informování klíčových zainteresovaných stran.